حسابداری علم اندازه‌گیری، پردازش اطلاعات مالی و غیرمالی نهاد های اقتصادی مانند مشاغل و شرکت‌ ها میباشد.

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.